Select language: Polski - English
Astronomical domes and observatory automations sytems
Logo Facebook
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
  2M | 3M | 4M | 55M | Clamshell
Skip Navigation Links
Home
About Us
ProductsExpand Products
Video
GalleryExpand Gallery
Doc
Download
Price List
Distributors
Contact Us
FAQ
Testimonials
News
Logo Konkursu
Konkurs
"Moje okno na Wszechswiat"
Konkurs astronomiczny pod prasowym patronatem dwumiesięcznika URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII
Każdy z pasjonatów rozgwieżdżonego nieba, który marzy o własnym obserwatorium ma doskonałą okazję aby przy odrobinie intelektualnego wysiłku, sumienności i zaangażowania, zrealizować swoje astronomiczne sny. Na łamach naszego dwumiesięcznika zaczyna się właśnie wielki konkurs, którego główną nagrodą jest w pełni wyposażone obserwatorium astronomiczne składające się kopuły astronomicznej ScopeDome 3M ufundowanej przez firmę ScopeDome.pl wraz z teleskopem Messier R-152S na montażu paralaktycznym Meade LXD-75 Autostar II ofiarowanym przez sklep Teleskopy.pl !

Posiadanie własnego obserwatorium astronomicznego, wyposażonego w dobrej klasy teleskop, montaż, kamerę CCD i inne niezbędne instrumentarium, jest marzeniem każdego miłośnika astronomii. W warunkach charakterystycznego dla naszej strefy klimatycznej chronicznego niedostatku nocy z bezchmurnym niebem, kluczowe staje się wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji aby prowadzić obserwacje astronomiczne. Niestety problemy logistyczne związane z wyjazdem poza miasto, rozstawieniem ekwipunku, dopilnowaniem wszelkich szczegółów mających wpływ na powodzenie sesji powodują, że w sytuacji ograniczonych zasobów czasu, często rezygnuje się z ekspedycji, pomimo dobrych prognoz meteorologicznych. Przydomowa kopuła astronomiczna lub obserwatorium zlokalizowane poza miastem, gdzie sprzęt tylko czeka na uruchomienie (manualne lub zdalne), bez konieczności uprzedniej kalibracji, powodują, że ilość wartych i możliwych do wykorzystania nocy obserwacyjnych znacząco wzrasta.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu i zapotrzebowaniu w tej materii, a jednocześnie mając na względzie ograniczenia natury finansowej, z którymi borykają się rodzimi miłośnicy astronomii, pojawił się pomysł zorganizowania konkursu skierowanego do szerokiego grona entuzjastów rozgwieżdżonego nieba. W konkursie tym, z jednej strony będą mogli oni sprawdzić swoją wiedzę, wykazać stopniem zaawansowania swojej pasji, ujawnić talenty w prezentacji zebranych informacji w przystępnej i czytelnej formie, a z drugiej strony, dzięki intelektualnej rywalizacji, powalczyć o nagrodę główną, którą jest w pełni wyposażone obserwatorium astronomiczne. Dla zwycięzcy będzie to wspaniałe ukoronowanie wysiłku włożonego w poszczególne etapy konkursu, dla pokonanych – okazja do przeżycia wspaniałej przygody, poznania bliskich sobie pasjonatów nieba, a także co nie jest bez znaczenia, stania się posiadaczami niezmiernie atrakcyjnych nagród dodatkowych.

Konkurs o tematyce astronomicznej organizowany jest przez firmy i instytucje związane w mniejszym lub większym stopniu z astronomią – jej serwisem i zaopatrzeniem w instrumentarium optyczne oraz sprzęt elektroniczny, a także skupione na popularyzacji zagadnień dotyczących wiedzy o Wszechświecie. Wśród nich najważniejsze to pomysłodawca i fundator głównej nagrody – firma ScopeDome ze Słupska i sklep astronomiczny Teleskopy.pl z Warszawy – fundator teleskopu, patron internetowy przedsięwzięcia i fundator nagród – Centrum Kopernik z Warszawy, patron przedsięwzięcia i fundator nagród – Centrum Hewelianum z Gdańska, dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii – patron prasowy konkursu, na łamach którego prezentowane będą wszelkie informacje dotyczące aktualnego stanu rywalizacji. Całość przedsięwzięcia odbywać się będzie przy czynnym wsparciu środowisk akademickich i nauczycielskich, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN (CAMK), prasy popularnonaukowej, portali i forów internetowych, a także autorytetów polskiego środowiska astronomicznego oraz aktywnych miłośników astronomii.

Hasło przewodnie konkursu
Moje Okno Na Wszechświat – to cel konkursu a jednocześnie jego główna atrakcja i nagroda. Obserwatorium to nie tylko budynek, kopuła, czy teleskop. Obserwatorium astronomiczne od wieków pełni rolę swoistego okna, przez które patrzymy na otaczający nas świat. Próbując spojrzeć coraz dalej i dostrzec coraz więcej zaspokajamy nasz głód wiedzy i fascynację pięknem kosmosu. Konkurs ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tą wizję - sprawić by stała się ona realna, wręcz na wyciągnięcie ręki. Pokazać jak naprawdę wygląda moje okno na wszechświat.
Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o szeroko pojętej astronomii, a w szczególności o obserwatoriach astronomicznych. Pragniemy by uczestnicy konkursu odpowiedzieli sobie na pytania związane z jego konstrukcją, wyposażeniem, zakresem możliwych do przeprowadzenia w nim badań i obserwacji. Zastanowili się nad rolą obserwatorium w popularyzacji astronomii. Szczegółowo zaplanowali cele i formy jego działania, wielkość, lokalizacje, niezbędny sprzęt i środki. Dokładnie przemyśleli, co, jak i kiedy będą w nim robić. Mamy nadzieję, że uczestnicy po pomyślnym rozwiązaniu wszystkich zadań konkursowych będą mieli konkretną, gotową do realizacji, wizję swojego obserwatorium astronomicznego. Jednocześnie dzięki zapoznaniu się z pozostałymi pracami będą w stanie jeszcze ją udoskonalić i wzbogacić swoją wiedzę o doświadczenia i przemyślenia pozostałych uczestników konkursu. Zwycięzca konkursu, będzie miał możliwość natychmiastowej realizacji swoich marzeń – główna nagroda to przecież w pełni wyposażone obserwatorium. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziano wiele atrakcyjnych nagród pocieszenia, które, jesteśmy przekonani, będą dalej stymulowały ich do działania w obranym kierunku.
Nagroda główna
Nagrodą główną w konkursie jest kopuła astronomiczna o średnicy 3m, ufundowana przez firmę ScopeDome ze Słupska. Kopuła wykonana jest z włókna szklanego, które zapewnia niezwykle wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz gwarantuje sprawność i estetyczny wygląd kopuły przez długie lata pracy. Automatyka kopuły pozwala na sterowanie nią z poziomu Internetu, co wychodzi naprzeciw idei funkcjonowania, popularnych w ostatnich latach, obserwatoriów zdalnych. Kompatybilność oprogramowania ze standardem ASCOM, zapewnia stabilną współpracę z teleskopami i montażami większości znanych i uznanych producentów sprzętu astronomicznego.
Wartość nagrody: 14 000 zł.

Nie mniej atrakcyjnym od kopuły astronomicznej jest refraktor Messier R-152S na montażu Meade LXD-75 Autostar II.

Podstawowe parametry teleskopu to:
  • średnica zwierciadła: 152mm
  • ogniskowa obiektywu: 760mm
  • światłosiła: 1/5
  • zdolność rozdzielcza: 0,76''
  • zasięg gwiazdowy teoretyczny: 13mag
  • maksymalne użyteczne powiększenie: 300x
  • waga tuby optycznej: 11kg
Sercem refraktora jest czterosoczewkowy obiektyw systemu Petzwala, który zapewnia dyfrakcyjne obrazy ciał niebieskich, praktycznie w całym polu widzenia.
Teleskop ufundował warszawski salon astronomiczny Teleskopy.pl.
Wartość teleskopu i montażu 5000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest do szerokiego grona miłośników astronomii - zarówno indywidualnych jak i skupionych w ramach organizacji i stowarzyszeń, szkolnych kółek zainteresowań. Każdy, kto marzy o własnym obserwatorium astronomicznym może wziąć udział w konkursie. Osoby startujące indywidualnie powinny być pełnoletnie, natomiast uczestnicy młodsi powinni zadeklarować opiekę wyznaczonej osoby dorosłej (rodzic, nauczyciel, opiekun).
Etapy konkursu
Termin zgłaszania chętnych do wzięcia udziału w konkursie upływa z dniem 01.01.2011. Każdy etap konkursu będzie kończył się ogłoszeniem wyników i punktacji. Jednocześnie do uczestników rozesłany zostanie szczegółowy opis zadania do wykonania w kolejnym etapie. Harmonogram wydarzeń przedstawia się następująco:
· Etap 1 – Quiz ogólno astronomiczny. Termin nadsyłania odpowiedzi 01.02.2011
· Etap 2 – Lokalizacja mojego obserwatorium. Termin nadsyłania odpowiedzi 01.04.2011
· Etap 3 – Cele realizowane przez moje obserwatorium. Termin nadsyłania odpowiedzi 01.06.2011
· Etap 4 – Obserwacje.*
· Etap 5 – Finał. Podsumowanie wyników czterech etapów, wyłonienie zwycięzcy i dalszych miejsc. Uroczyste przedstawienie laureatów. Wręczenie nagród, wielki finał imprezy odbędzie się w czerwcu 2011r.
* Etap obserwacyjny realizowany jest niezależnie od pozostałych w czasie trwania całego konkursu. Jego tematyka jest otwarta – może to być esej na temat prowadzonych przez siebie obserwacji i wrażeń jakie wywołuje kontakt z potęgą Wszechświata, opracowanie wyników obserwacji wybranej klasy ciał niebieskich, raport z ekspedycji obserwacyjnej, starannie udokumentowana sesja astrofotograficzna, wyznaczenie parametrów ciał niebieskich z własnoręcznie przeprowadzonych pomiarów na niebie i inne. Ze względu na mnogość tematów i różne możliwości sprzętowe, pozostawiamy konkursowiczom w tej materii pole do popisu.

Zasady oceniania prac i punktacja
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną w postaci dokumentów w formacie PDF. Nadesłane rozwiązania zadań i prace konkursowe oceniać będzie jury w skali od 1 do 10. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba lub zespół, który zdobędzie łącznie największą ilość punktów.
Główna Nagroda
Kopuła ScopeDome 3M Teleskop Meade R-152S

Nagrody w konkursie fundują:

Producent kopuł astronomicznych ScopeDome.com

Salon sprzętu astronomicznego Teleskopy.pl

Patronat medialny:

Dwumiesięcznik "Urania-Postępy Astronomii"
Forum miłośników astronomii Astro4u.net

Jury konkursu:
Przewodniczący:
- Prof. Andrzej Woszczyk (Urania – Postępy Astronomii)
Członkowie:
- dr Arkadiusz Olech (CAMK)
- mgr Jacek Drążkowski (PTA)
- mgr inż. Janusz Wiland (PTMA)

Efekty pracy jury będą prezentowane w formie raportu na stronie internetowej i rozsyłane pocztą elektroniczną do uczestników konkursu.

Jawność i dostępność punktacji jest dodatkową informacją dla uczestników, w których etapach osiągnęli sukces, a w których poszło im gorzej.

Ważne adresy, linki, telefony:
regulamin konkursu: Regulamin
informacje dla prasy: Press Info
korespondencja i zapisy:
email: Konkurs@ScopeDome.com
osoba do kontaktów:
Przemysław Rudź, tel. 795 594 039
Page Last mod. - 2010/11/7 | Select language: Polski - English